REDAKCJA BIULETYNU:

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock

Marek Pawłowski

tel. +48 22 27 31 324

 e-mail: bip@ncbj.gov.pl