Aktywa NCBJ stan na 31.12.2019 r.

Spółki handlowe, w których NCBJ ma pozycję dominującą: