Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Streszczenie angielskie
Recenzja prof. Brian Batell
Recenzja prof. Ki-Young Choi
Recenzja dr hab. Krzysztof Turzyński