Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Streszczenie angielskie
Recenzja prof. dr hab. Mieczysław Budzyński
Recenzja prof. Frederico Garrido
Recenzja dr hab. Zygmunt Szefliński