Brak treści artykułu

Załączniki:

Wniosek o przeprowadzenie postępowania
Informacja o składzie komisji
Uchwala w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
Recenzja prof. dr. hab inż, Henryka Petryk z PAN
Recenzja dr. hab inż. Tomasza Wejrzanowskiego z Politechniki Warszawskiej
Recenzja prof. dr. hab Łukasza Kaczmarka z Politechniki Warszawskiej
Recenzja prof. Ryszarda Romaniuka z Politechniki Warszawskiej
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego