Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Streszczenie angielskie
Recenzja_dr hab.inż. Andrzej Bartnik
Recenzja_prof. dr hab. Jan Pluta
Recenzja_dr hab. Katarzyna Słabkowska