Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Streszczenie angielskie
Recenzja_dr hab Krzysztof Graczyk
Recenzja_dr hab. Artur Kalinowski
Recenzja_dr. Jaroslav Zálešák,