Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Streszczenie angielskie
Recenzja prof. dr inż. Henryk Anglart
Recenzja dr hab. inż. Sławomir Kubacki
Recenzja prof. dr hab. inż. Konrad Świrski