Brak treści artykułu

Załączniki:

Wniosek habilitacyjny Pana dr Andrzeja Hryczuka
Uchwała w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
Recenzja prof. dr hab. Bohdan Grządkowski
Recenzja dr hab. Wojciech Hellwing
Recenzja dr hab. Marcin Kuźniak
Recenzja prof. dr Gabrijela Zaharijas
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego