Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Streszczenie angielskie
Recenzja dr hab. Krzysztof M. Graczyk
Recenzja prof. dr hab. Jan Kisiel
Recenzja prof. dr hab. Henryk Wilczyński