Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Streszczenie angielskie
Recenzja prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
Recenzja prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
Recenzja dr Xu Wu