Brak treści artykułu

Załączniki:

Wniosek habilitacyjny Pana dr. Tomasza Denkiewicza
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
Recenzja dr. hab Jakuba Mielczarka
Recenzja dr. hab Jerzego Matyjaska
Recenzja prof. dr. hab. Marka Demiańskiego
Recenzja prof. Zbigniewa Haba str.1
Recenzja prof. Zbigniewa Haba str.2
Recenzja prof. Zbigniewa Haba str.3
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego panu Tomaszowi Denkiewiczowi