Brak treści artykułu

Załączniki:

Wniosek habilitacyjny Pana dr. Artura Uklei
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Bodek
Recenzja dr hab. Andrzej Bożek
Recenzja prof. dr hab. Paweł Moskal
Recenzja prof. dr hab. Jan Kisiel
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego