Wyniki postępowania habilitacyjnego Pana dr. Andrzeja Wojciechowskiego.Załączniki:

Informacja o postępowaniu habilitacyjnym
Decyzja Rady Naukowej NCBJ
Recenzja dr hab Krzysztof Kozak, prof. IFJ PAN
Recenzja prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski IFJ PAN
Recenzja dr hab Marek Karny, prof. ucz._UW
Recenzja prof. dr inż. Henryk Anglart Politechnika Warszawska
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Wniosek